Розвиток спілкування дітей дошкільного віку

Розвиток спілкування дітей дошкільного вікуРозвиток спілкування дітей дошкільного віку

Дошкільний вік характеризується зміною пріоритетів у бік спілкування з однолітками. Дітлахи знайомляться, з великим інтересом спілкуються під час різних видів діяльності, таких як праця, ігри, заняття, причому найбільше спілкування розвивається саме в іграх. Розвиток спілкування дітей дошкільного віку впливає на формування особистості дитини. змінюється характер ігор, в які грають діти. Спілкування є однією з основних потреб людини.

Спілкування дошкільника з дорослими і однолітками різниться. Якщо точку зору дорослого дитина приймає такий яка є, не перевіряючи і не сумніваючись в ній, так як дорослий для нього є зразком, то при спілкуванні з однолітками картина зовсім інша. Малюк починає оцінювати точку зору однолітка, особливо, якщо вона не збігається з власною, і може змінювати її, сперечатися і прагне доводити свою правоту. Звідси можна зробити висновок, що саме спілкування з однолітками дає дитині особистісне і комунікативний розвиток. можливість мати свою точку зору, вміння відстоювати її, можливість зробити моральний вибір. Адже саме спілкуючись з однолітками, малюк може відчувати себе рівним партнером. Дитина мимоволі порівнює себе з іншими, для нього ровесник - це свого роду мірка, за якою можна оцінювати себе.

Розвиток спілкування дітей дошкільного віку зі своїми однолітками володіє такими специфічними особливостями. Воно дає дитині можливість частіше проявляти ініціативу. Це спілкування різноманітніше спілкування дитини і дорослого, малюк може робити те, чого не робив би при спілкуванні з дорослими, наприклад, вигадувати нові ігри. Що важливо, це спілкування більш відкрито, менш регламентовано, і має більш яскравою емоційною насиченістю.

Хоча не можна сказати, що спілкування з дорослими не розвиває малюка. Воно також має виняткове значення, особливо протягом перших семи років життя, коли закладаються основи особистості дитини. Доросла людина є для дитини центром переваг. Значний дорослий робить привабливими для дитини предмети, яким віддає перевагу сам. Бачачи, як ставиться до них дорослий, дитина також схильний розставляти свої пріоритети. При спілкуванні з дорослими, особливо з батьками, малюк через оволодіння предметною діяльністю пізнає світ, вчиться користуватися побутовими приладами, ложкою і виделкою, гребінцем і зубною щіткою, а також вмиватися, одягатися і їсти самостійно. Маніпулюючи різними предметами, малюк вчиться бути самостійним, незалежним, що вносить свободу в його дії.

Розвиток спілкування дітей дошкільного віку покликане розвивати контакти дитини з іншими людьми. Викликано воно, багато в чому, потребою дитини, адже за відсутності спілкування людина відчуває дуже важкі переживання, такі як відкинули люди і самотність, а, перебуваючи в колі своїх друзів і людей які його розуміють, він здатний знайти себе, своє місце в житті. Спілкування - є обопільна, взаємна активність, яка передбачає зустрічну спрямованість партнерів, і в ньому величезне значення для розвитку має як спілкування з дорослими, так і взаємодію з однолітками.

Сподобалася стаття? Поділіться з друзями в соціальних мережах!

Науково-педагогічні основи комунікативного спілкування і особливості його розвитку у дітей дошкільного віку SCIENTIFIC-PEDAGOGICAL FOUNDATIONS OF COMMUNICATIVE DIALOGUE AND SPECIAL FEATURES OF ITS DEVELOPMENT OF PRE-SCHOOL CHILDREN Текст наукової статті за фахом Народное образование. Педагогіка

  • СПІЛКУВАННЯ,
  • Комунікативного спілкування,
  • ДІТИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ,
  • Комунікативного спілкування З ДОРОСЛИХ,
  • Комунікативного спілкування з однолітками,
  • COMMUNICATION,
  • COMMUNICATIVE DIALOGUE,
  • CHILDREN OF PRESCHOOL AGE,
  • COMMUNICATIVE DIALOGUE WITH THE ADULT,
  • COMMUNICATIVE DIALOGUE WITH THE PEER

Анотація
наукової статті з народної освіти та педагогіки, автор наукової роботи - Скитська Лариса Валеріївна

У статті виявлено та обґрунтовується протиріччя у тлумаченні термінів «спілкування» і «комунікація» в дослідженнях вітчизняних і зарубіжних вчених. Конкретизовано поняття «комунікативне спілкування». розкриті форми комунікативного спілкування дошкільнят з дорослими. Розглянуто терміни виникнення комунікативного спілкування дошкільнят з однолітками. Виділено етапи розвитку комунікативного спілкування дошкільника з однолітками.

Abstract 2013 year, VAK speciality - 13.00.00, author - Skitskaya Larisa Valerievna

The contradiction in the interpretation of the terms "dialogue" and "communications" in the research of domestic and foreign scientists is revealed in the article. The concept of "communicative dialogue" is concretized. Forms of communicative dialogue of preschool children with adults are described. Timescale of beginning of communicative dialogue of preschool children with their peers are considered in the article. Stages of development of communicative dialogue of the preschool child with their peers are pointed out.

Наукова стаття за фахом Народное образование. Педагогіка з наукового журналу Педагогіка і психологія освіти, Скитська Лариса Валеріївна

Скопіюйте отформатированную бібліографічне посилання через буфер обміну або перейдіть по одній з посилань для імпорту в Менеджер бібліографій.

Скитська Лариса Валеріївна Науково-педагогічні основи комунікативного спілкування і особливості його розвитку у дітей дошкільного віку // Вісник МДГУ ім. М. А. Шолохова. Педагогіка та психологія. 2013. №2. URL: http: // cyberleninka. ru / article / n / nauchno-pedagogicheskie-osnovy-kommunikativnogo-obscheniya-i-osobennosti-ego-razvitiya-u-detey-doshkolnogo-vozrasta (дата звернення: 12.10).

Скитська Лариса Валеріївна Науково-педагогічні основи комунікативного спілкування і особливості його розвитку у дітей дошкільного віку Педагогіка і психологія освіти (2013). URL: http: // cyberleninka. ru / article / n / nauchno-pedagogicheskie-osnovy-kommunikativnogo-obscheniya-i-osobennosti-ego-razvitiya-u-detey-doshkolnogo-vozrasta (дата звернення: 12.10).

Скитська Лариса Валеріївна (2013). Науково-педагогічні основи комунікативного спілкування і особливості його розвитку у дітей дошкільного віку. Педагогіка і психологія освіти URL: http: // cyberleninka. ru / article / n / nauchno-pedagogicheskie-osnovy-kommunikativnogo-obscheniya-i-osobennosti-ego-razvitiya-u-detey-doshkolnogo-vozrasta (дата звернення: 12.10).

Скопіюйте отформатированную бібліографічне посилання через буфер обміну або перейдіть по одній з посилань для імпорту в Менеджер бібліографій.

Скитська Лариса Валеріївна Науково-педагогічні основи комунікативного спілкування і особливості його розвитку у дітей дошкільного віку // Вісник МДГУ ім. М. А. Шолохова. Педагогіка та психологія. 2013. №2 С.50-57.

Скитська Лариса Валеріївна Науково-педагогічні основи комунікативного спілкування і особливості його розвитку у дітей дошкільного віку Педагогіка і психологія освіти (2013).

Скитська Лариса Валеріївна (2013). Науково-педагогічні основи комунікативного спілкування і особливості його розвитку у дітей дошкільного віку. Педагогіка і психологія освіти

Розвиток дитини в дошкільному віці

До дошкільного віку відноситься період дитинства від 3 до 7 років. Саме в цей час відбувається інтенсивне дозрівання і розвиток систем і функцій організму: збільшується ріст малюка (на 20-25 см), маса тіла, удосконалюється нервова система. Все це створює передумови для подальшого становлення особистості дитини, появи пізнавальних психічних процесів і оволодіння різними видами діяльності.

Особливості розвитку психічних процесів у дітей

Розвиток спілкування дітей дошкільного віку

Мова

У дошкільному віці у дітей завершується процес оволодіння мовою. До 7 років мова стає засобом мислення і спілкування дитини. У такому віці відбувається розвиток звукової сторони мови, коли діти починають усвідомлювати особливості вимови. У цей час дитина активно поповнює свій словниковий запас. Якщо до 1,5 років маля використовує близько 100 слів, то в 3 роки - вже 1000 слів, а до 6 років в мові дитини присутній 2500-3000 слів. Найбільш важливим фактором вдосконалення мови в дошкільному віці є повноцінне спілкування з однолітками. При цьому дитина активно вступає в діалог з дорослими, яких сприймає як ерудитів, здатних відповісти на будь-яке питання і пояснити все на світі. Мова малюка стає все більш змістовної і осмисленої, він вчиться міркувати і думати вголос.

Пам'ять

Діти дошкільного віку мають мимовільної пам'яттю. Дитина не ставить за мету щось запам'ятати і не вміє користуватися спеціальними способами запам'ятовування. У свідомості дітей залишаються тільки цікаві події і образи. Словесний матеріал, що викликає емоційний відгук, запам'ятовується зазвичай легко і мимоволі. Поступово протягом дошкільного періоду дитина вчиться осмислювати інформацію, що сприяє підвищенню ефективності запам'ятовування. До 7 років відбувається формування механічної пам'яті. Це дозволяє маляті заучувати будь-який матеріал саме в тій формі, в якій він сприймався, не враховуючи його смисловий зміст. Завдяки механічної пам'яті дітям стає простіше запам'ятовувати нові слова. Саме з розвитком пам'яті пов'язана здатність до міркування, що з'являється в дошкільному періоді.

Сприйняття

Розвиток дітей в цьому періоді включає ускладнення сприйняття. Дитина вчиться спиратися на минулий досвід, пов'язувати об'єкт з різноманітними явищами і навколишніми предметами, з яким малюк колись був знайомий. Дитина не просто отримує знання і нову інформацію, він починає їх усвідомлювати. Дитяче сприйняття навколишньої дійсності стає цілеспрямованим. Дитина починає аналізувати, свідомо спостерігати, розглядати і шукати відповіді на питання, що цікавлять.

Мислення

В цьому періоді мислення поступово переходить від наочно-дієвого до наочно-образному. Дитина вчиться представляти розвиток ситуації, бачити предмет з кількох точок зору. Наочно-образне мислення є основним у цьому періоді, однак при цьому починає формуватися словесне мислення. Дитина вчиться встановлювати зв'язки між об'єктами з допомогою логіки. Цей етап є одним з найважливіших в подальшому розвитку у дітей інтелекту.

Розвиток спілкування дітей дошкільного віку

Рекомендації батькам дітей дошкільного віку

Допомагайте дитині розвивати уяву

Розвиток дітей дошкільного віку включає етап формування уяви. У 2-3 роки діти починають фантазувати. Вони бачать себе героями улюблених казок або мультфільмів, придумують собі уявних друзів. Щоб активно розвивати уяву дитини, грайте з ним в сюжетно-рольові ігри. Нехай малюк самостійно вибере роль для себе і для Вас або придумає правила. Разом з малюком Ви можете виготовити необхідні костюми або атрибути для гри.

Вчіть малюка говорити правильно

У розвитку дітей важливу роль відіграє формування красивою грамотної мови. Дошкільнята часто копіюють поведінку дорослих. Щоб дитина говорив правильно, намагайтеся стежити за своєю мовою. Більше розмовляйте з малюком, розповідайте йому те, чого він ще не знає. Це допоможе розширити його словниковий запас і дозволить набути навичок спілкування. Вивчайте з дитиною вірші і пісні, щоб він запам'ятовував нові слова, просите його переказати казку, мультфільм. Постарайтеся ізолювати дитину від перегляду фільмів і телешоу, в яких вживаються неприйнятні норми мови.

Допомагайте дитині розвивати мислення

У розвитку дітей дошкільного віку особливу роль відіграє етап формування мислення. Поступово дитині потрібні складніші іграшки, наприклад, головоломки і мозаїки, що змушують думати, фантазувати, вирішувати будь-яку задачу. Для розвитку мислення прекрасно підходять логічні ігри, наприклад, запропонуйте малюкові знайти зайву картинку або слово в ряду.

Вчіть малюка письма та читання

Розвиток дітей має включати формування навичок письма. У віці 5 років дитина починає цікавитися буквами алфавіту, запам'ятовує їх і шукає в словах. Покажіть малюкові, як потрібно тримати олівець в руках і правильно писати букви. Намагайтеся не критикувати дитину за помилки, спокійно пояснюйте, що він робить не так, і обов'язково хваліть за успіхи. Спробуйте разом з малюком написати листа Діду Морозу або створити книжку з малюнками і історіями. Нехай малюк вимовляє літери при написанні, щоб вчитися складати їх у склади, а потім в слова. Запропонуйте дитині самостійно скласти пропозицію, написати його і потім прочитати.

Учіть дитину рахунку

Ще одним етапом розвитку дитини в дошкільному віці є формування навичок рахунку. Розкажіть малюкові про цифри, навіщо вони потрібні, в якому порядку йдуть. Спробуйте разом порахувати пальчики на руках або іграшки. Розкажіть дитині про такі поняття, як половина, частина, ціле, мало, багато. Обов'язково навчіть малюка користуватися вимірювальними приладами: годинами, лінійкою, вагами і т. Д.

Тенотен Дитячий допоможе зберегти спокій малюка в будь-якій ситуації

Читайте також.

Короткі відомості про затримку психомовного розвитку у дитини

Короткі відомості про затримку психомовного розвитку у дитини

Затримка психічного розвитку та мовлення - це варіант порушення пізнавальної діяльності у дітей, що проявляється в зниженні показників уваги, пам'яті і сприйняття. На відміну від аномальних форм психічного розвитку дитини (таких як оліго

Рекомендації для батьків при затримці розвитку

Рекомендації для батьків при затримці розвитку

Викликайте у дитини потреба емоційного спілкування з іншими людьми, проявляйте радість від спілкування з ним.

Ознаки значної затримки мовного розвитку

Ознаки значної затримки мовного розвитку

В якому возвраст і як проявляються ознаки значної затримки речеровго розвитку.

Гімнастика для зняття емоційної напруги

Гімнастика для зняття емоційної напруги

Цю гімнастику можна проводити як удвох з дитиною, так і в групі з кількох дітей.


Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...