Уява мова молодшому шкільному віці

Уява в молодшому шкільному віці у дітей з ТНР і можливість розвитку уяви на уроках образотворчого мистецтва.

Курсові роботи, логопедія

Обсяг роботи: 46 стор.

Фрагмент з готової роботи


ВСТУП 3
Розділ 1. Вивчення особливостей уяви у молодших школярів з ТНР 9
1.1. Психолого-педагогічна характеристика молодших школярів з ТНР 9
1.2. Особливості уяви у молодших школярів 15
1.3. Особливості уяви у молодших школярів з ТНР 21
Глава 2. Особливості уяви молодших школярів з важкими порушеннями мови 26
2.1. Методика і організація експериментального дослідження 26
2.2. Аналіз результатів дослідження 28
Глава 3. Методичні рекомендації з розвитку уяви молодших школярів з ТНР на уроках образотворчого мистецтва 30
3.1. Психолого-педагогічні умови розвитку уяви у молодших школярів з ТНР на уроках образотворчого мистецтва 30
3.2. Методичні рекомендації з розвитку уяви молодших школярів з ТНР на уроках образотворчого мистецтва 34
ВИСНОВОК 39
Список використаної літератури 40
Додаток 1 42
Додаток 2 43Актуальность теми дослідження: Особливості мовного розвитку дітей з важкими порушеннями мови впливають на формування особистості дитини, на формування всіх психічних процесів, в тому числі і уяви. Проблема розвитку уяви у дітей з важкими порушеннями мови - одна з мало розроблених проблем. Тим часом, практика і наукові дослідження свідчать про те, що недостатнє використання уяви перешкоджає розкриттю творчих сил особистості, її духовного і психофізіологічного потенціалу, що в кінцевому підсумку негативно позначається на психічному та фізичному самопочутті дитини.
Гіпотеза дослідження: особливості уяви в молодшому шкільному віці у дітей з ТНР відрізняються від особливостей уяви у дітей без порушень мовлення.
Мета дослідження: вивчити особливості уяви в молодшому шкільному віці у дітей з ТНР і можливість розвитку уяви на уроках образотворчого мистецтва.
Завдання дослідження:
1. Дати психолого-педагогічну характеристику молодших школярів з ТНР;
2.Ізучіть особливості уяви у молодших школярів;
3. Вивчити особливості уяви у молодших школярів з ТНР;
4.Осуществіть емпіричне дослідження з діагностики особливостей уяви в молодшому шкільному віці у дітей з ТНР;
Здійснити емпіричне дослідження з діагностики особливостей уяви в молодшому шкільному віці у дітей без порушень мовлення;
5. Здійснити порівняльний аналіз отриманих результатів.
6.Проаналізіровать психолого-педагогічні умови розвитку уяви у дітей з ТНР на уроках образотворчого мистецтва;
7. Розробити методичні рекомендації з розвитку уяви у дітей з ТНР на уроках образотворчого мистецтва.
Предмет дослідження: особливості уяви в молодшому шкільному віці у дітей з ТНР.
Об'єкт дослідження: уява дітей молодшого шкільного віку з ТНР.
Методи і методики: метод тестування, методика «Завершення малюнків, методика Кола Торренса, методика« Дві лінії ».
База дослідження: 1-2. 1. Брушлинский А. В. Суб'єкт: мислення, вчення, уяву: Вибрані псих. Праці / Академія пед. і соц. наук. Московський психолого-соціальний інститут. - М. Інститут практичної психології; Воронеж: НВО МОДЕК, 1996. - 390 с.
2. Веккер Л. М. Психічні процеси. Л. 1974. Т. 1. - 460 с.
3. Виготський Л. С. Уява і творчість в дитячому віці. - СПб. СОЮЗ, 1997. - 96с.
4. Гвоздьов А. Н. Питання вивчення дитячого мовлення. М. 1961. - 390 с.
5. Іванов Ю. А. Творча діяльність учнів загальноосвітньої школи як фактор виховання уяви // Весн. Бресц. Ун-ту. - 1998. -№ 5-6. - С.58-66.
6. Ільїна М. В. Уява і творче мислення: Психодиагностические методики. М. 2004. - 300 с /
7. Калягін В. А. Степанова Г. М. Оцінка особливостей мови і особистості заїкається за допомогою особистісних психодіагностичних тестів // Дефектологія. - 1996. - № 3.
8. Кирилова Г. Д. Розвиток уяви в дошкільному дитинстві. Навчальний посібник з дитячої психології. - Орел: МП «Простір» Упрінформпечать, 1992. - 120 с.
9. Коломінський Я. Л. Панько Е. А. Ігумнов С. А. Психічне розвиток дітей в нормі та патології: психологічна діагностика, профілактика і розвиток. СПб. Пітер. 2004. - 480 с.
10. Левіна Р. Є. Основи теорії і практики логопедії. - М. 1968.
11. Леонтьєв А. А. Навчіть людини фантазії. // Питання психології. - 1998. -№5.-С.82-85.
12. Логопедія: Учеб. для студ. дефектол. фак. педвузів / Под ред. Л. С. Волкової, С. Н. Шаховської. - М. Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. - 680с.
13. Міжнародна статистична класифікація хвороб і проблем десятого перегляду (МКБ-10).
14. Мухіна В. С. Вікова психологія: феноменологія розвитку, дитинство, отроцтво. - М. Видавництво. центр Академія, 1998. - 456 с.
15. Немов Р. С. Психологія. У 3 т. - М. Просвітництво, Владос, 1995. 10. Никифорова О. І. Дослідження з психології художньої творчості.
16. Загальна психологія: Підручник / Під загально. Ред. А. Карпова. - М: Гардаріки, 2002. - 232с.
17. Оздоровча і. 0

Уява мова молодшому шкільному віці

Інтелект молодшого школяра - розвивати обов'язково

Уява мова молодшому шкільному віці

Успіхи дитини в початковій школі залежать від того, наскільки він розвинений інтелектуально. Звичайно, можливості у всіх різні, але щоб малюк повністю розкрив свої розумові здібності, потрібно серйозно попрацювати.

Іноді шкільні невдачі пояснюються не стільки низьким рівнем інтелекту дитини, скільки недостатньою увагою педагогів і батьків до цієї проблеми. Акцент, як правило, робиться на наявність знань, а адже їх потрібно вміти отримати.

Більшість вчених-психологів вважають, що для формування інтелектуальних умінь (аналіз, синтез, узагальнення, класифікація і т. Д.) Необхідно розвивати у дітей:

Увага

Вступаючи до школи, дитина освоює нову для себе діяльність. У порівнянні з грою, навчання вимагає більшої концентрації, а значить, і довільної уваги. Необхідно зосередитися не на тому, що зацікавило зараз, а на тому, що потрібно робити саме в даний момент. Розповідь вчителя важливіше, ніж летить за вікном літак.

У молодшого школяра, особливо у першокласника, увагу ще нестійка, тому вчитель будує навчання як гру, намагається зацікавити учнів яскравими картинками, цікавими історіями, часто змінює завдання, проводить фізкультхвилинки.

Ближче до четвертого класу діти вже здатні направляти свою увагу на серйозні справи, але сили волі їм ще може не вистачати.

Розвитку уваги сприяють ігри типу:

  • «Що змінилося?» (Дитина закриває очі, а дорослий змінює розташування предметів);
  • «Чого не стало?» (Забирається щось одне);
  • Вправа «Корректурная проба» (пропонується знайти і закреслити повторювані елементи) і деякі інші методики.

Пам'ять

Без опори на минуле неможливо будувати своє життя. Завдяки пам'яті відбувається передача досвіду наступним поколінням, на основі якого людство йде далі. Маленька дитина пам'ятає те, що йому цікаво, а школяреві необхідно докласти зусиль.

У початкових класах пам'ять розвивають за допомогою заучування віршів, правил з російської мови, переказу. Для цього застосовують опорні схеми, орієнтують дітей на осмислення матеріалу.

Мислення

Якби у людей була тільки пам'ять, то вони так би і залишилися на первісній стадії розвитку. Всі досягнення прогресу відбуваються завдяки мисленню. При цьому дуже важлива природна допитливість дитини, який прагне все побачити, помацати, зібрати, розібрати і мучить дорослих питаннями.

Суть роботи з розвитку мислення у молодших школярів полягає в тому, щоб навчити їх мислити узагальнено, закласти основи теоретичного пізнання. До школи малюк міркує щодо себе (літо пролетіло швидко, а чекати маму в дитячому саду - довго). Тепер потрібно зрозуміти, що існують способи мислення, вироблені людством, і більшість закономірностей не залежить від наших внутрішніх відчуттів (літо триває три місяці, а мама приходить через 8-10 годин).

Уява

Втім, саме по собі мислення ще не гарантує появи нових винаходів, творів мистецтва, відкриттів в області математики та інших наук. Творчі досягнення можливі завдяки уяві.

Діти у віці від 7 до 11 років непогано фантазують, вигадують, придумують неіснуючих друзів і казкові країни. Без керівництва педагога або психолога уяву стає некерованим, і дитина відчуває страхи або застряє в своїх фантазіях. Попередити ситуацію допоможуть заняття творчістю:

  • Малювання;
  • Створення музичних композицій;
  • Твір віршів і т. Д.

Мова

У учня 1-4 класів мова стає більш довільною. Дитина обмірковує свої висловлювання, намагається підібрати потрібні слова, пробує висловлювати думки письмово, використовує різноманітні синоніми, омоніми, антоніми, складні речення.

Для цього віку характерно мовне чуття, тому діти із задоволенням підбирають рими і асоціації до слів, відгадують загадки, вирішують ребуси і кросворди. Такі вправи також корисні для підвищення інтелекту.

І наостанок варто наголосити на тому, що звичка «напружувати розум» в початковій школі не пройде для дитини даром: вона допоможе йому справлятися з інтелектуальними завданнями в майбутньому, а це дуже важливо для його подальшого розумового розвитку.

Досягайте більшого разом з BrainApps. ru

Колеги - педагогічний журнал Казахстану

Вчительські інститути

Уява у дітей з ЗПР молодшого шкільного віку.

Інтерес до проблеми уяви як психічного процесу виник порівняно недавно - на рубежі XIX-XX ст. На цей час припадають перші спроби експериментального дослідження функції уяви.
Проблема розвитку уяви дітей актуальна тим, що цей психічний процес є невід'ємним компонентом будь-якої форми творчої діяльності людини, його поведінки в цілому.
Уява є однією з істотних особливостей людини. У процесі взаємодії з об'єктивним світом людина не тільки сприймає, запам'ятовує, осмислює цей світ, а й створює образи того, з чим він безпосередньо не взаємодіє. Уява виражається в побудові образу засобів і кінцевого результату діяльності, у створенні програми поведінки в тих випадках, коли ситуація невизначена, у відтворенні образів, відповідних опису об'єкта.
Уява - це форма опосередкованого, узагальненого пізнання, створення на основі вже наявних сприйняття і пам'яті нових, раніше не відомих образів, уявлень і понять. Якщо сприйняття звернене до цього, пам'ять до минулого, то уява - до майбутнього. Виділяють
мимовільне і довільне уяву, репродуктивне і творче. Специфічні форми уяви - фантазія і мрія.
Становлення уяви проходить в чотири етапи.
I етап (до 3 років). Уява існує всередині інших психічних процесів, в них закладається його фундамент. Образи нечіткі, неадекватні змісту. Аналіз носить невиборний характер, а синтез являє уподібнення. Дитина сприймає основні дії дорослого, переважають сенсомоторні форми перетворення наочно даного, з'являються мовні форми. Розвивається умовне виборче дію і активність типу «покажи як».
II етап (3 роки). Відбувається становлення словесних форм уяви. Аналіз робиться більш диференційованим, з'являється перетворення і комбінування образів уявлень. Відзначається відрив умовного дії від предметної опори, йде деталізація образу за допомогою слова, з'являється фантазійна брехня. Відбувається опредмечивание образу дією. Поява афективного уяви пов'язано з усвідомленням дитиною свого «Я» і відділенням себе від інших. Уява стає самостійним процесом.
III етап (4-5 років). Дитина починає складати в розумі план майбутніх дій. Посилюються елементи самостійного побудови рольової гри. Дитина вже може уявити стан іншої людини. Знижується фантазійний характер ігрових дій. Відтворювані образи диференційовані, змістовні та емоційні.
IV етап (6 7 років). Уява набуває активний характер. Відтворювані образи виступають в різних ситуаціях, для них характерні змістовність і специфічність. У дитини розвивається вміння діяти в образному плані, виникає нтеріорізірованное уяву, зникає необхідність вовнешніх опорах. З'являються елементи творчості.
Творчість - це завжди створення чогось нового, невідомого і в цьому сенсі воно протилежно тому, що вже пізнано. Але перш ніж створювати щось нове, необхідно створити це нове в уяві. Мова за своєю суттю є творчим процесом, перш за все в силу своєї орієнтованості на постійно мінливу ситуацію.
Психологи вважають, що для розвитку уяви необхідна наявність певних умов: емоційне спілкування з дорослими; предметно - маніпулятивна діяльність; необхідність різних видів діяльності.
Особливо яскраво слабкість дитячої уяви стає помітною при порівнянні з творчою уявою дорослої людини. У шкільному віці уяву дитини у великій мірі будується на реальній основі. Цьому сприяє зростання і вдосконалення знань і умінь учнів в різних областях науки і життя.
Розвитку дитячої уяви вельми сприяє засвоєння мови, а затримка мовного розвитку призводить до відставання в розвитку мислення і уяви. Мова звільняє дитину від влади безпосередніх вражень, дозволяє вийти за їх межі. За А. Р. Лурія (1998), це призводить до створення як би другий дійсності. Розвинена уява - це один з показників готовності дитини до школи. У шкільний період уяву, як і інші психічні процеси, набуває і закріплює свої довільні форми.
Продукт творчої уяви можна оцінювати за двома параметрами; по його оригінальності і його значенням. Креативний процес - по чутливості до проблеми, здатності до синтезу, почуттю подібності та розуміння відмінностей, здатності до відтворення відсутніх деталей; дівергентності мислення (не повторювати побитому шляху); предсказательную мислення (проникнення в невідоме); швидкість думки (швидкість мови) і т. д.
Уява тісно пов'язане з емоціями. Активна робота фантазії викликає багату емоційну картину стану дітей. Загальновідомо, як діти сприймають казки. Вони переповнені емоціями, по силі не поступаються емоційної картині дорослих у найбільш значущі моменти життя. А дитяча гра? Вона просто втрачає сенс для дитини, якщо у неї бракує яскравого емоційне тло. Уява і почуття (емоції) в житті дитини нероздільні, Вплив почуття на уяву і навпаки давно було помічено вченими. Ще в минулому столітті французький психолог Т. Рибо з'ясував, що всі форми творчої уяви містять в собі сильні емоційні моменти. Л. С. Виготський вивів "закон загального емоційного знака", суть якого висловив словами: «будь-яке почуття, всяка емоція прагнуть втілитися в образи, відповідні цьому почуттю".
Розвиваючи уяву, важливо пам'ятати, що матеріалом для його фантазій служить вся навколишня життя, все враження які він отримує, і ці враження повинні бути гідні світлого світу дитинства.

Список використаної літератури

1.Калягін В. А. Логопсихологія: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В. О. Калягін, Т. С. Овчіннікова - М. Академія, 2006. - 320 с.
2. Нудельман М. М. Методи дослідження уяви аномальних дітей (курс лекцій). - М. 1978.
3.Виготскій Л. С. Уява і творчість в дитячому віці: Психологічний нарис: Кн. для вчителя. - 3-е изд. - М. 1991.
4.Дяченко О. М. Розвиток уяви дошкільника. - М


Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...