Захист дитинство і діти в сучасному світі

Захист дитинство і діти в сучасному світі
1 червня - Міжнародний день захисту дітей. День захисту дітей - це не тільки веселе свято для самих дітей, це і нагадування суспільству про необхідність захищати права дитини, щоб всі діти росли щасливими, вчилися, займалися улюбленою справою і в майбутньому стали чудовими батьками і громадянами своєї країни.
Ми вітаємо всіх дітей зі святом і запрошуємо взяти участь в
Міжнародному творчому конкурсі, присвяченому Дню захисту дітей ми за щасливе дитинство!

Прийом робіт з 10 травня по 15 червня 2016 року Включно .

Визначення переможців з 16 по 19 червня 2016 року.

Публікація результатів конкурсу 20 червня 2016 року.

Дипломи в електронному вигляді розсилаються учасникам протягом місяця після підбиття проміжних підсумків.
Дипломи в паперовому вигляді розсилаються учасникам протягом одного-двох місяців після підведення проміжних підсумків.

Створення умов для самореалізації дітей;

Виявлення та підтримка обдарованих і талановитих дітей;

Сприяння розвитку інтелектуально-екологічного потенціалу особистості дитини;

Виховання в дітях любові до творчості, краси, мистецтва;

Виховання художньо-естетичного ставлення до мистецтва;

Залучення дітей до культурних цінностей;

Стимулювання пізнавальних інтересів дитини;

Розвиток художньо-образотворчих здібностей;

Сприяння підвищенню кваліфікації педагогів установ будь-якого типу, що розвивають дітей дошкільного та шкільного віку; виявлення творчо працюючих педагогів і створення умов для їх самореалізації.

Стимулювання дітей, педагогів до участі в мережевих проектах;

Заохочення дітей, педагогів.

Надання учасникам можливості змагатися в масштабі, що виходить за рамки установи та регіону в рамках дистанційного конкурсу.

Декоративно-прикладне творчість (на конкурс приймаються фото і відео матеріали, на яких зображений (и) вироби, що відповідають тематиці).

Малюнок (на конкурс приймаються фото або сканкопіі малюнків).

Плакат (на конкурс приймаються презентації та фотографії плаката вашого класу, групи, колективу, або індивідуального плаката)

Стінгазета (на конкурс приймаються презентації та фотографії стінгазети вашого класу, групи, колективу, або індивідуальної стінгазети).

Фотографія (на конкурс приймаються цікаві, незвичайні фотографії, що відповідають тематиці)

Літературна творчість (на конкурс приймаються будь-які виконані вами і творчо оформлені роботи, що розповідають про свято, в тому числі вірші, пісні, розповіді).

Презентація (на конкурс приймаються виконані вами презентації, що відповідають тематиці).

Фільм Ми за щасливе дитинство! (на конкурс приймаються відео матеріали, що відповідають тематиці).

Мультфільм Ми за щасливе дитинство! (на конкурс приймаються зняті вами мальовані, пластилінові, комп'ютерні і т. д. мультфільми)

Мир у всьому світі (на конкурс приймаються презентації, фотографії, малюнки та оповідання на тему світу, життя на землі)

Написати листа на поштову адресу Putznany. konkurs @ yandex. ru . До листа необхідно прикріпити заповнену заявку, конкурсну роботу та копію чека. В темі листа вказати назву конкурсу і номінацію.

Після обробки Вашої заявки, у відповідь Вам прийде лист-повідомлення, що ваші матеріали прийняті на конкурс. Підтвердження про те, що робота зареєстрована повинно прийти від 3-х до 5-ти днів (максимум 10 днів).

Організаційний внесок становить 60 рублів за кожного учасника. Оплатити можна за допомогою квитанції, скачати квитанцію можна Тут Також оплату можна провести на електронний гаманець Яндекс. Гроші 410012112592773.

Інструкція та способи оплати орг. внесків докладно описані в Положенні конкурсу.

За підсумками оцінки конкурсних робіт Портал ОЦ Шлях знань будуть визначені переможці (I, II, III місце в кожній номінації) і призери (лауреати, дипломанти). Рішення Порталу є остаточним, і не коментується. Переможці та призери конкурсу в якості підсумкового документа отримують іменний Диплом. Учасники, які не ввійшли в число призерів, як підсумкового документа отримують іменний Диплом учасника.

Педагоги, вихователі, батьки, сплативши свій організаційний внесок, можуть отримати власний іменний диплом за керівництво при виконанні роботи.

Також педагоги, які організували участь в конкурсі 5-ти й більше дітей (на яких оформлені Дипломи), незалежно від результатів конкурсу, отримують Подячний лист з формулюванням за активну участь в Міжнародному конкурсі, яке надсилається на електронну пошту, вказану в заявці, разом з дипломами.

Дипломи в електронному вигляді відправляються учасникам протягом місяця з моменту публікації результатів конкурсу на електронні адреси, вказані в заявках.
Дипломи в паперовому вигляді відправляються учасникам протягом двох місяців з моменту публікації результатів конкурсу на адреси, зазначені в заявках.

Дипломи учасників відправляються безкоштовно.

Проблема соціального захисту дитинства є актуальною в будь-який час і для будь-якого суспільства. Це пов'язано з тим, що діти, в силу властивого їм недостатнього для самостійного життя рівня фізичного, психічного і життєвого досвіду, завжди потребували, і потребуватимуть повсякденному опіки дорослих, а на рівні державної влади та місцевого самоврядування - в соціальний захист. Тому утримання дітей, задоволення їх розумних потреб, захист від небезпек є обов'язками людини, людського суспільства і держави в цілому. Виникнувши в якості потужного інстинкту продовження людського роду, елементарні складові турботи про дітей поступово розвиваються, збагачуються, вдосконалюються і складаються в багатопланову, багаторівневу, систему соціального захисту дитинства.

Поняття соціальний захист дитинства означає систему законодавчо закріплених економічних, соціальних і організаційних гарантій, що забезпечують реалізацію прав дітей. В умовах ринкової економіки особливого значення набуває протидія дестабілізуючим чинникам життя, в першу чергу наслідків інфляції, безробіття, бідності. Поняття дитинства розглядається багатоаспектний підходами до його визначенню в різних областях знань, що в свою чергу ускладнює чітке визначення об'єкта соціального захисту. Дитинство - особливе соціальне явище, яке потребує наукового осмислення - системного підходу і міждисциплінарного вивчення. При цьому необхідно враховувати, що рішення проблем дитинства неможливо поза зв'язку з суспільством, з державою. Провідна роль в цих процесах належить формується державній політиці в інтересах дітей, здатної забезпечити взаємодію сім'ї, школи, церкви та інших соціальних інститутів саме з позиції захисту прав, задоволення потреб та інтересів дітей. В Преамбулі Декларації прав дитини дитина визначений як людина фізично і розумово незрілий [1, с. 387]. Саме тому йому має бути приділена особлива увага соціуму на будь-якому рівні. У Сімейному кодексі РФ також встановлюється, що дитиною визнається особа, яка не досягла повноліття, тобто 18 років (ст. 54) [2, с. 33]. Ратифікація Російською Федерацією Конвенції ООН про права дитини 13 липня 1990 р дозволила суспільству по новому поглянути на світ дитинства і залучити до нього увагу громадськості. Соціальний захист дитинства в сучасному світі, як і в Росії, є одним з найважливіших факторів економічного, соціального, культурного розвитку суспільства, представляє основу соціальної політики держави. Право на отримання соціального захисту стало одним з найважливіших елементів правового статусу дитини. Система соціального захисту дитинства - система здійснюваних суспільством і його офіційними структурами різних заходів щодо забезпечення гарантованих умов життя, підтримці життєзабезпечення і гармонійного розвитку дитини з метою задоволення його потреб та інтересів [3, с. 33]. Соціальний захист дитинства полягає в тому, щоб за допомогою організаційних, правових, фінансово-економічних, соціально-психолого-педагогічних засобів, форм і методів здійснювати підтримку і допомогу дитині з метою задоволення його потреб та інтересів. Але, на жаль, у різних дітей різні потреби і врахувати їх все дуже складно. Об'єктом соціального захисту дитинства в широкому трактуванні є всі діти, т. Е. Неповнолітні, які відповідно до Декларації прав дитини потребують спеціальної охорони і піклування. У функціонуванні системи соціального захисту дитинства визначальну роль відіграють її суб'єкти. Провідну роль серед цих суб'єктів займають організації, установи, соціальні інститути суспільства, до яких відносяться: держава зі своїми структурами у вигляді законодавчої, виконавчої та судової влади; мережу установ соціального обслуговування сім'ї та дітей; органи управління підприємств, установ, організацій, навчальних закладів і т. д. а також трудові колективи, профспілки. Засоби масової інформації також виступають в ролі суб'єктів соціального захисту дитинства. ЗМІ пропагують і поширюють досвід соціального захисту дитинства, часто виступають в якості ініціаторів та організаторів благодійних акцій на захист дитинства. Але на наш погляд, найголовнішим суб'єктом соціального захисту дитинства була і буде сім'я - найважливіший інститут соціалізації дитини. У Сімейному кодексі закріплені права і обов'язки батьків по захисту прав та інтересів дітей (ст. 64), визначено основи правового захисту дітей від насильства в сім'ї (ст. 77) [3, с. 45]. В інтересах розвитку системи соціального захисту дитинства Урядом РФ розроблені і продовжують розроблятися спеціальні цільові програми і підпрограми. Ці програми і підпрограми готуються, розглядаються, реалізуються зусиллями декількох міністерств і відомств (освіти, праці та соціального розвитку, охорони здоров'я, внутрішніх справ РФ і економічного блоку). Однак, всі ці програми не в повній мірі охоплюють дітей, а лише спрямовані на певну їх категорію. Найбільш характерною тенденцією розвитку російської системи соціального захисту дитинства є перехід від світської системи соціального забезпечення всіх дітей, т. Е. Їх максимального охоплення соціальними благами переважно за рахунок держави, до адресної системи соціального захисту конкретних дітей, які перебувають в найбільш несприятливу екологічну ситуацію. Форми і методи реалізації соціального захисту дитинства є її основними структурними компонентами [4, с. 48].

Для того щоб сучасна система соціального захисту дитинства була дієвою і ставала все більш ефективною, необхідно дотримуватися одна важлива умова - правильне застосування методів і форм соціального захисту дитинства. А щоб виконати цю умову, необхідно чітке визначення об'єктів соціального захисту дитинства.

1. Декларація прав дитини // Міжнародна захист

Прав і свобод людини. зб. док. - М. 1990. - 672 с.

2. Сімейний кодекс РФ. - М. 2004. - 77 с.

3. Піддубна Т. Н. Довідник соціального педагога /

Т. Н. Піддубна, А. О. Піддубний. - Ростов н / Д, 2005. - 473 с.

Перейти до обговорення роботи

Ми пишемо твори для вас абсолютно БЕЗКОШТОВНО, натомість ми лише просимо вас розповісти про наш сайт своїм друзям, поставивши лайк :)

Платний замовлення творів

Друзі, в зв'язку з великим навантаженням і для вашої зручності ми запустили пробну версію платного сервісу з написання творів!

Переваги платної послуги:

 • Швидкість виконання твори - максимум 24 години на твір!
 • Дешевизна - всього 200 рублів за твір!
 • Унікальність - твір буде відправлено вам на пошту в єдиному екземплярі, в загальну базу наших твір опубліковано не буде!
 • Для замовлення твори перейдіть за посиланням

  Тут ми приймаємо заявки на твори!

  Для замовлення твори перейдіть за посиланням

  БЕЗКОШТОВНИЙ ЗАМОВЛЕННЯ ТВОРІВ

  Твір на тему Мій закон на захист дитинства

  У сучасному світі величезна кількість інформації оточує дітей з найперших днів життя. Зараз дізнатися що-небудь нове або знайти корисну та потрібну інформацію можна всього за кілька секунд в мережі Інтернет. Діти з дитинства оточені різними гаджетами і соціальними мережами. Багато хто проводить в них набагато більше часу, ніж навіть з рідними батьками. Так само і для багатьох батьків сучасні технології стали справжнім «порятунком» від неслухняних і невгамовних дітей. Адже замість того, щоб займатися їхнім вихованням, приділяти їм так потрібне увагу і стежити за їх поведінкою, простіше посадити їх за комп'ютери або дати в руки планшет. І все! Всі проблеми тут же вирішуються. Дитина цілими днями сидить за комп'ютером, не ставить будь-яких питань, не відволікає від «важливих і потрібних справ», наприклад від перегляду телевізора або ігор в соціальних мережах, а також не шумить і не привертає увагу. При цьому батьки зовсім не стежать за тим, що там дивляться і у що грають їх діти. Величезна кількість інформації в мережі мають істотні обмеження за віком. Також велика кількість ігор містять сцени жорстокості і розпусти. Все це може завдати непоправної шкоди для дитячого фізичного та психологічного здоров'я.
  Крім того, такі постійні гри за комп'ютером, які можуть тривати від декількох годин до доби, віднімають у дітей їх право на нормальне дитинство. Тому я б ввів закон про те, щоб батьки зобов'язані були обмежити час перебування своїх дітей за комп'ютером до безпечного. А також не намагалися б їх зайняти іграми за комп'ютером, замість того, щоб піти з ними пограти, відвідати ті чи інші розважальні та цікаві заходи або замість того, щоб просто поговорити з ними. Необхідно повернути дітям нормальне, а не віртуальне дитинство.
  Адже дитинство це найчудовіша пора. В цей час весь світ видається чимось дивним, кожен день можна здійснювати унікальні відкриття і дізнаватися дуже багато і цікаво зі своїх власних спостережень і експериментів. А не з Інтернету «погуглити». У мережі міститься величезна кількість неправдивої інформації. Діти будуть вірити їй і відповідно помилятися. Тобто може вирости ціле покоління, виховане на неправильних цінностях, неправильних моральних установках. І батьки навіть не будуть про це знати і здогадуватися. А просто поговорити зі своєю дитиною, дорослим найчастіше колись. Тому на всі питання діти найчастіше можуть почути відповідь: «погуглити». Це жахливо і неправильно. Батькам необхідно пояснювати дітям, що правильно в цьому житті, а що ні. А не тільки давати гаджети та планшети в руки, щоб маленький чоловічок сам у всьому розбирався і дізнавався.
  Крім того, я все частіше помічаю, що зовсім небагато дітей гуляє на вулицях або грає на дитячих майданчиках або грає в футбол на полях. Якщо діти і виходять на вулицю, то тільки щоб поспілкуватися з такими ж дітьми про нові ігри або про проходженнях в них або про цікавих для них, але не завжди пристойних сайтах. Також я часто помічаю, що діти виходять на вулицю погуляти тільки для того, щоб батьки від них нарешті відстали, і спокійно продовжують грати в свої планшети і телефони. Але ж це неправильно! У дітей має бути веселе дитинство з рухливими іграми, живим спілкуванням з ровесниками, походами з батьками, виїздки на природу. Багато дітей зараз всього цього позбавлені. Батьки цілеспрямовано не хочуть давати дітям нормальне дитинство. Так, це набагато складніше, ніж просто дати планшет, щоб дитина тихо сидів і нікому не заважав. Але ж без нормального дитинства дитина виростить дуже замкнутим, нездатним до нормального спілкування і комунікаціями з однолітками.

  Якщо вам не підходить цей твір і ви хочете щоб для вас було створено унікальне твір, без публікації в загальному каталозі, то заповніть форму нижче

 • Допомогло твір? Підтримай його Лайком!

  Схожі твори:

 • Твір на тему Моє улюблене слово Якби мене запитали в дитинстві, яке моє улюблене слово, то я б не замислюючись, відповіла, що «тато». Це слово вбирає все позитивні спогади, які тільки могли статися []
 • Твір на тему Наступність поколінь Часто так трапляється, що діти успадковують у своїх батьків не тільки риси обличчя, характер і інші особливості, але ще і їх професію, тому можна побачити цілу династію архітекторів, []
 • Твір на тему Розум і почуття Розум і почуття часто бувають суперечливими. Так, людина може відчувати одне, але розум буде йому підказувати зовсім інше. Тому складно якось об'єднати ці два поняття. Але в той же []

 • Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

  Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

  Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

  Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

  Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...