Карта індивідуального розвитку дитини дошкільника зразок

Карта індивідуального супроводу дошкільнят за підсумками проміжних зрізів діагностики

Моніторинг рівня освоєння програми, згідно з Федеральним державним вимогам до структури основної загальноосвітньої програми дошкільної освіти, не є самоціллю. Дані, отримані в результаті проміжних зрізів діагностики, повинні координувати подальшу діяльність педагогів з дошкільнятами. На особливому контролі вихователів і фахівців повинні бути діти, які показали низький рівень освоєння будь-яких розділів програми. Для роботи з цими дітьми логічно вибудовувати траєкторію індивідуального супроводу дитини з метою корекції виявлених в процесі діагностики вад. Для вирішення цього завдання добре зарекомендували себе карти індивідуального супроводу дошкільнят за підсумками проміжних зрізів діагностики.

Рекомендації з ведення карти індивідуального супроводу дошкільнят за підсумками проміжних зрізів діагностики

 • Карта заводиться за підсумками діагностики в разі, якщо за якомусь критерію дитина демонструє низький результат (а в сильних групах - середній результат).
 • У карті вказується проблемна освітня галузь і сама проблема (критерій, за яким дитина демонструє низький результат, виписується з протоколу діагностики)
 • По кожній проблемі (критерієм) розробляється індивідуальна траєкторія супроводу дитини (комплекс заходів по корекції виявлених в процесі діагностики вад), де вказується дата, зміст індивідуальної роботи, результат (оцінка) проведеної діяльності. Вихователь, який провів конкретну роботу і дав її оцінку, ставить свій підпис.
 • Неможливо визначити зміст індивідуального супроводу на весь період відразу. Тому ми рекомендуємо заповнювати карту в режимі календарного планування в залежності від змін (динаміки) в розвитку дитини і темпу рівня освоєння програми.
 • У графі Результат (оцінка діяльності) ведеться облік успішності - неуспішності проведеної роботи на конкретному етапі, від якого вибудовується подальша робота (або робиться наступний крок в освоєнні програми, або відпрацьовується і закріплюється колишній матеріал).
 • У карті індивідуального розвитку дитини буде стільки листів, скільки проблем (низьких балів, а в сильних групах - і середніх балів в діагностичних протоколах) виявлено в процесі діагностики. (За однією освітньої галузі у дитини можуть бути низькі бали за кількома критеріями, значить, і бланків, відповідно, буде кілька).
 • Зміст і інтенсивність роботи над корекцією виявлених недоліків (кількість індивідуальних занять на тиждень, терміни початку і закінчення корекційних заходів) визначає педагог, який працює з дитиною, в залежності від індивідуальних особливостей дитини, результативності роботи з ним.
 • Індивідуальна робота не обов'язково проводиться з однією дитиною. Допускається об'єднання дітей з проблемних груп. Припустимо під час фронтальної роботи з дітьми давати персональні завдання дитині, що відчуває проблеми в освоєнні будь-яких програмних завдань. Але все це фіксується в карті індивідуального супроводу кожної дитини з підгрупи.
 • Індивідуальну роботу з освітніх областям Музика, Художня творчість, Фізична культура проводять фахівці та вихователі групи (під керівництвом фахівців), прізвища фахівців вказуються в рядках Супроводжуючий педагог разом з прізвищами вихователів.
 • Зміст індивідуальної роботи має бути співзвучно з досліджуваної темою і інтегровано з основною справою, реалізованим групою на даний момент.
 • Карти індивідуального супроводу є додатком до календарного плану роботи педагога і зберігаються разом з календарним планом і діагностичної документацією 3 роки.
 • Зразок титульного аркуша карти

  Додаток до календарного плану освітньої роботи

  В ________________________ групі № ______ на 2011-2012 навчальний рік

  КАРТА ІНДИВІДУАЛЬНОГО СУПРОВОДУ ЗА ПІДСУМКАМИ ДІАГНОСТИКИ

  (ПІБ дитини, вік)

  Перегляд: Головна Логопедам Планування Індивідуальний освітній маршрут мовного розвитку дитини

  Індивідуальний освітній маршрут мовного розвитку дитини

  Карта індивідуального розвитку дитини дошкільника зразокУ даних методичних рекомендаціях висвітлено індивідуальний освітній маршрут мовного розвитку дитини на навчальний рік, за результатами діагностики визначено індивідуальний маршрут розвитку за наступними напрямками розвитку - сенсорне, розвиток психічних функцій, розвиток дрібної моторики, розвиток загальних мовних навичок, корекція звуковимови, робота над складовою структурою слова, розвиток фонематичного слуху і навичок мовного аналізу і синтезу, підготовка до навчання грамоті, розвиток словника, вдосконалення г амматіческого ладу мови, розвиток зв'язного мовлення.

  Індивідуальний освітній маршрут
  мовного розвитку дитини

  На _____-_____ уч. рік

  Ф. І. дитини: _____________, _______________ (дата і рік народження).

  Логопедическое висновок: ______________________.

  1. звернені мова розуміє.

  2. поліморфний порушення звуковимови свистячих (_______________)); сонорних звуків (________________) і т. д.

  3. Складова структура складних слів порушена (перестановка, пропуск складів).

  4. Фонематический слух порушений.

  5. Фонематичні функції не сформовані. Плутає поняття звук і склад. Не завжди виділяє перший звук в слові, рідко - останній. Не може визначити послідовність звуків в слові / кількість звуків в слові.

  6. Словниковий запас бідний. Присутні аграматизми. Помилки в словоизменении (в утворенні множини іменників в називному і родовому відмінку, узгодженні іменників і числівників) і словотворенні (освіті слів, відносних і присвійних прикметників і т. Д.).

  7. Зв'язкова мова погано сформована. Зазнає труднощів при складанні розповіді по серії сюжетних картин. Не може викласти картинки за змістом. Складає розповідь з 2-ух, 3-х пропозицій по навідним питань. В оповіданні присутні аграматизми.

  За результатами діагностики визначено наступний індивідуальний маршрут розвитку:

  Гололобова Марія Олександрівна,
  учитель-логопед,
  ГБДОУ №26, г. Санкт-Петербург

  Сторінка 1 з 5

  ФОРМИ ЗВІТНОСТІ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА (Розділ складено на основі рекомендацій учасникам Всеросійської наради «Служба практичної психології в системі освіти Росії. Підсумки і перспективи» від 6-7 червня 2002 р (м. Москва).
  Спочатку звернемося до регламентує звітну діяльність психолога документам.

  Додаток до інструктивного листа МІНОСВІТИ РФ ВІД 01.03.99 № 3 ФОРМИ ОБЛІКУ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗВІТНІСТЬ ПЕДАГОГІВ-ПСИХОЛОГІВ
  Педагоги-психологи, що працюють в освітній установі,
  навчальному закладі для дітей, які потребують психологічної та медико-соціальної допомоги, ведуть облік проведеної роботи за такими формами (Форми складені на підставі практичного досвіду регіонів і
  апробовані регіональним центром соціально-психологічних досліджень та діагностики Самарської області):
  1. План роботи педагога-психолога обр зовательного установи
  (Форма № 1).
  2.Заключеніе за результатами проведеного психодіагностичного дослідження (Форма № 2).
  3.Журнал консультацій психолога (Форма № 3).
  4.Журнал обліку групових форм роботи (Форма № 4).
  5.Карта психолого-медико-соціальної допомоги дитині (Форми № 5, 5А, 5Б, 5В).
  6.Программа роботи педагога-психолога з групою (Форми № 6, 6А).
  7.Коррекціонная робота (Форма № 7).
  8.Программа корекційно-розвивальних занять (Форма № 8).
  9.Требованія до авторськими програмами (Форма № 9).
  10.Аналітіческій звіт про роботу педагога-психолога (Форма № 10).
  11.Аналітіческій звіт керівника (методиста) муніципальної
  методичної служби (Форма № 11).
  За підсумками року педагоги-психологи представляють аналітичний звіт про свою роботу (Форма № 10) керівнику навчального закладу та керівнику муніципальної психологічної служби.
  Даний звіт включається в звітну документацію освітньої установи. Керівник психологічної служби муніципального рівня являє за підсумками року аналітичний звіт (Форма № 11) керівнику державного органу управління освітою і керівнику психологічної служби регіону.
  Отже, згідно з Додатком до інструктивного листа МінобразованіяVРФ від 1.03.1999 № 3, основними (обов'язковими) формами звітності педагога-психолога є:

  • План роботи;
  • Висновок за результатами проведення психолого-педагогічного обстеження (на вимогу інших осіб видається тільки в неповному обсязі);
  • Журнал консультацій;
  • Журнал обліку групових форм роботи;
  • Карта психолого-педагогічної та соціальної допомоги дитині;
  • Програма роботи педагога-психолога з групою;
  • Аналітичний звіт про роботу педагога-психолога за рік;
  • Аналітичний звіт керівнику муніципальної методичної служби.

  Педагог-психолог спеціалізованої дошкільної установи веде наступну документацію:

  • Карту психологічного обстеження дитини;
  • Журнал планування та обліку групових занять;
  • Журнал планування та проведення індивідуальних занять;
  • Плани роботи з сім'єю дитини;
  • Програми групової роботи;
  • Перспективний план роботи на рік і на квартал;
  • Звіт про результати психологічної роботи за рік.

  Вся документація педагога-психолога зберігається в місці, недоступному для загального огляду (сейфі, закритому шафі і т. П.) І може бути пред'явлена на вимогу профільних фахівців системи освіти. На підставі цих документів психолог може давати рекомендації вчителю, батькам або особам що їх замінюють; робити виписки в зовнішні організації за запитом батьків.
  Розглянемо докладніше основні форми звітності педагога-психолога відповідно до етапів його роботи і знайомства з дітьми, батьками та співробітниками ДОУ.

  Перший етап роботи педагога-психолога

  Останні матеріали

  Схожі матеріали


  Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

  Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

  Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

  Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

  Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...